Omrekenen pace (minuten over 1 km) naar snelheid (in km/u) en omgekeerd.


Wat is de snelheid in km/u:km/ugebruik een . voor decimalen
of
Wat is de pace/tempo in min/km:minutenseconden

Vul 1 van de regels in!